Persbericht vrijwilligerspennig

 

Vrijwilligerspenning voor vrijwilliger Volkstuinvereniging Nieuw Leven

Mevrouw C.J. van Ewijk – Schouten ontving op zaterdag 2 april 2011 de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Wendy Ruwhof. Zij kreeg de penning vanwege haar jarenlange inzet voor volkstuinvereniging ‘Nieuw Leven’.

Mevrouw van Ewijk is al ruim 35 actief voor volkstuinvereniging Nieuw Leven in Gouda.

Zij organiseert daar diverse sociale evenementen voor de leden van de vereniging zoals kaartavonden, bingo, barbecues en gourmetavonden.

Ook ouderen die geen lid (meer) zijn van de vereniging zijn altijd welkom op de kaartavonden.

Daarnaast onderhoudt zij contact met zieke leden die ze bezoekt.

Samen met haar echtgenoot die reeds in 2006 is onderscheiden, is zij de spil van de vereniging.

Volkstuinvereniging ‘Nieuw Leven’

Volkstuinvereniging ‘Nieuw Leven’ is een tuincomplex gelegen aan de Achterwillensebocht 1a, aan de zuidrand van het recreatiegebied De Goudse Hout. De vereniging wil het uitoefenen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin van het woord bevorderen.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

Geef een reactie