Gas op de tuin

GASINSTALLATIES OP DE VOLKSTUIN

 

Welk gas moet je nu eigenlijk hebben?

 Het gas in gasflessen is in Nederland meestal propaan (grijze flessen).

Butaan (blauwe flessen) wordt nog maar weinig gebruikt als vulling voor gasflessen.. Met name propaan wordt in Nederland gebruikt voor gasflessen.

 

Wat is het verschil tussen Butaan en Propaan

Het grote verschil tussen butaangas en propaangas is dat butaan bij temperaturen rond het vriespunt niet meer bruikbaar is en propaan nog wel. Propaan is bruikbaar tot temperaturen van circa 42 graden onder nul. Propaan kan dan ook gerust buiten opgeslagen worden in propaantanks of in gasflessen. Gasflessen in Nederland zijn doorgaans gevuld met propaangas en nauwelijks nog met butaan.

 

Aan welke voorwaarden moet een gasinstallatie op de tuin voldoen.

Gebruik goedgekeurde leidingen van koper of ander voor gasinstallatie bestemd materiaal,  (NEN 2263 met KIWA keurmerk).

Koppelingen moeten voorzien zijn een KIWA/Giveg-keurmerk

Gebruik nooit koppelingen onder het huisje.

De gasfles mag uitsluitend in een goed geventileerde ruimte staan buiten het huisje.

Deze ruimte- een kist- mag van binnenuit niet bereikbaar zijn. Propaan gas is zwaarder dan lucht zakt dus naar beneden; om gasophoping te voorkomen, moet de ruimte aan de onderkant worden voorzien van voldoende ventilatie..

Houd de gasfles altijd rechtop staand.

Zet uw gasfles niet in de zon

    Gebruik altijd een drukregelaar 

Een Drukregelaar brengt de gasdruk van het gas uit de gasfles terug en regelt dat er een constante gasdruk is voor de gasapparatuur. De gasdruk in een gasfles wordt bepaald door de temperatuur. De druk in de gasfles is dus niet altijd gelijk.

30 mbar drukregelaar of 50 mbar drukregelaar

Er zijn in Nederland in principe 2 soorten gasdrukregelaar: een drukregelaar voor 30 mbar en een drukregelaar voor 50 mbar. Op de gasapparatuur die u wilt aansluiten op een gasfles, staat aangegeven welke drukregelaar u moet gebruiken. Een drukregelaar moet altijd een GIVEG keurmerk hebben. Let er op dat u voor een gasfles gevuld met propaan nooit een drukregelaar gebruikt met een ´B´ erop. Een drukregelaar met een ´B´ is bedoeld voor een gasfles gevuld met butaangas.

Drukregelaar vervangen.

Wij adviseren u een drukregelaar na 5 jaar te vervangen.

Gasslangen

Er zijn 2 soorten gasslangen: een oranje gasslang en een zwarte gasslang. De oranje gasslang is speciaal voor gasflessen gevuld met propaan. De zwarte gasslang is bedoeld voor een butaan gasfles. Overigens zijn de meeste gasflessen in Nederland gevuld met propaan.

Gasslang gasfles vervangen.

Gebruik altijd een goedgekeurde gasslang en vervang gasslangen tijdig.  vervang de oranje gasslang bedoeld voor propaangas uiterlijk na 4 jaar. De kans dat de gasslang poreus is geworden, is na die periode te groot. Controleer de gasslang regelmatig op scheurtjes en slijtage en in geval van twijfel de gasslang altijd vervangen voor een nieuwe gasslang. 

Een goedgekeurde gasslang herkent u aan de opdruk: NEN 5654. Ook het jaar van productie staat altijd op de gasslang vermeld. Gebruik zeker nooit tuinslangen of andersoortige slangen ter vervanging van een gasslang voor uw gasfles. Dit is echt levensgevaarlijk.

Slangklem Gasfles

Gebruik aan beide kanten van de gasslang altijd slangklemmen zodat de gasslang niet kan losschieten en er geen flessengas kan ontsnappen. Beperk de lengte van de gasslang tot maximaal 1 meter.

Controleer na het vervangen van de gasfles de aansluitingen op lekkage.

Frans Arkesteijn,

tuin 42

 

Geef een reactie