Declaratie procedure

Declaratie procedure                                                        v 1feb23
 1. Leden
  1. Het aanschaffen van goederen en/of diensten  t.b.v. de VTV-NL vereist vooraf de goedkeuring van de penningmeester of financieel administrateur.
  1. Leden, die ten behoeve van de vereniging goederen en/of diensten hebben aangeschaft en deze hebben betaald, kunnen de kosten daarvan binnen 30 dagen declareren – met bijvoeging van de betaalbon –  door het invullen van het declaratieformulier zoals in de bijlage opgenomen

 2. Bestuursleden
  1. Bestuursleden: zie 1.a en b, indien de kosten meer bedragen  dan
   € 100
  1. Voor de penningmeester en financieel administrateur is goedkeuring van de voorzitter vereist.

 3. Commissieleden
  1. Het aanschaffen van goederen en/of diensten vereist vooraf de goedkeuring van de penningmeester of financieel administrateur, indien de kosten meer bedragen dan € 100.
  1. Het gestelde in a. geldt niet voor de inkopers van de winkel en het Praathuis voor zover het aankopen betreffen binnen het vastgestelde assortiment.
  1. Zie punt 1.b.
 • Werkgroepleden
  • Zie punt 1.a.en b.Declaratieformulier  VTV/Nieuw Leven 2023 indienen bij de financieel administrateur met toevoeging van de betaalbon Email: nieuwlevenfacturen@gmail.com
Naam tuinlid en tuinnr  
Datum bon  
Betreft  
Datum van inleveren  
Banknummer declarant  
Betaling akkoord dd In te vullen door FA PM VZ    
Datum uitbetaald FA In te vullen door FA    
Declaratie nr In te vullen door FA    
Code boekhouding In te vullen door FA