Enige algemene informatie over het tuinieren

Volkstuinvereniging Nieuw Leven
Enige algemene informatie over het tuinieren

Het algemene deel van het complex, voor u van belang

Het deel van het algemene tegelpad voor de eigen tuin moet vlak liggen en zoveel mogelijk aaneengesloten zijn zonder kieren tussen de tegels. Daarvoor kan zand zonder betaling gehaald worden vanaf de parkeerplaats; wel melden bij de winkel hoeveel u heeft gehaald.
Tussen de eigen tuin en het algemene tegelpad moet een grasrand van minimaal 0,50 m aanwezig zijn.
Het gras tussen het algemene tegelpad en de eigen tuin, en tussen het algemene tegelpad en de sloot moet door de tuinier worden onderhouden voor zover zijn/haar tuin grenst aan deze grasstroken.
De sloot grenzend aan de eigen tuin moet op de juiste diepte worden gehouden, ongeveer 60 cm in het midden tot ongeveer 20 cm bij de oever. De tuinier is voor de helft van de sloot aan de voor-en achterzijde verantwoordelijk. De tuiniers van de tuinen, die aan de buitenrand liggen, hoeven in principe de sloot niet op diepte te houden; dat wordt door de beheerder van de Goudse Hout, Staatsbosbeheer, gedaan. Tot een derde van de breedte mag de sloot begroeid zijn met waterplanten.
De andere werkzaamheden voor het algemene deel van het complex worden in de corveebeurten uitgevoerd. Eventuele extra klussen worden via de nieuwsbrief of in de mededelingenkast aangekondigd.

Op uw eigen tuin.

Het tuinseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober. Uiteraard mag er buiten deze periode wel getuinierd worden, maar sommige zaken zijn dan niet meer toegestaan, zie hieronder.

Er staan in principe 2 stalen palen, eentje aan het begin en eentje aan het eind van de erfgrens tussen 2 tuinen. Deze moeten blijven staan!

De afscheiding van de eigen tuin met het algemeen toegankelijke deel kan uit een haag bestaan, los of ‘geschoren’. Deze haag mag aan de voorkant maximaal 1,20 m hoog zijn. Er kunnen hier en daar hogere stukken in deze afscheiding zitten; dit moet overlegd worden met de tuincommissie. Het doel is de openheid op het complex te behouden.
Een haag tussen 2 tuinen mag maximaal 1,80 m hoog zijn, dit i.v.m. eventuele schaduw op de andere tuin.
Een aaneengesloten haag over de gehele slootzijde aan de achterkant van de tuin is niet toegestaan.
Schuttingen mogen niet aan de slootzijde; ze zijn wel toegestaan tussen 2 tuinen in, maar onder voorwaarden: Natuurlijk materiaal in combinatie met een vlechtmat, of begroeid vlechtwerk, enigszins doorzichtig, maximaal 1,80 m hoog, maximaal 5 m lang, tussen 2 huisjes of naast een huisje. Plaatsing van een schutting moet u aanvragen bij de bouwcommissie.
Prikkeldraad en greppels zijn niet toegestaan als afscheiding.

Bamboe is niet toegestaan op de tuin.
Bomen mogen niet hoger worden dan 7,5 m. Er is door het bestuur een lijst vastgesteld met bomen, die wel hoger zijn dan 7,5 m, maar die (voorlopig) gedoogd worden.

U kunt minimaal 1 m3 compost op uw tuin opvangen; de vorm, bak, vat of anders, kunt u zelf kiezen. Bepaald tuinafval mag u in de container op de parkeerplaats storten, zoals bijvoorbeeld koolstronken. Bij de container staat aangegeven wat er in mag.
Grof vuil moet u zelf afvoeren. Snoeiafval kan af en toe worden aangeboden op de parkeerplaats; dat wordt aangekondigd in de nieuwsbrief.

U kunt één demontabele partytent van maximaal 3×4 m neerzetten tijdens het tuinseizoen. Een gewone of speeltent mag ’s nachts niet blijven staan.
U mag geen mollenklemmen buiten de eigen tuin zetten.
Een barbecue is toegestaan, maar open vuur niet (dus ook geen vuurkorf); dat heeft te maken met de veiligheid gelet op onze houten tuinhuisjes.
Huisdieren mag u meenemen naar de tuin, als anderen daar geen last van hebben. Ze mogen er niet gehouden worden. Honden moeten buiten de eigen tuin aangelijnd zijn.
U mag uw tuin, tuinhuis en kas niet als (permanente) opslagplaats gebruiken. Tuinmeubilair mag bijvoorbeeld in de winter wel in de kas gezet.

Werkzaamheden die veel geluid maken (maaien, mechanisch snoeien, timmeren, schuren, bladblazen e.d.) mogen in het tuinseizoen niet op zon-en feestdagen worden uitgevoerd.

U mag geen handel drijven op het complex.
Maar er zijn wel medetuiniers, die voor een schappelijke prijs een klus voor een andere tuinier doen, zoals ophogen van een tuinhuis, herstel van bestrating, snoeien van bomen, herstel van houtwerk in een tuinhuis e.d. Op zaterdagochtend tijdens de koffie kunt u vragen wie u hiervoor kunt benaderen; er is altijd wel iemand die een naam kan noemen.

U mag van 1 april tot 1 oktober overnachten in uw tuinhuis. Als niet-gezinsleden in uw tuinhuis willen overnachten, moet dat gemeld worden bij het dagelijks bestuur. Buiten voormelde periode is het overnachten nadrukkelijk niet toegestaan.

Als u vanwege een lange vakantie of ziekte uw tuin een tijdje door iemand anders laat onderhouden, is dat prima. Wel melden bij het dagelijks bestuur.

De watervoorziening op het complex wordt ongeveer half maart aangesloten en half november afgesloten. Dit wordt aangekondigd in de nieuwsbrief en de mededelingenkast. U bent zelf verantwoordelijk voor de leidingen tussen uw waterput en de tappunten in uw tuinhuis, evenals voor de watermeter zelf. U kunt op de website een handleiding vinden waarin staat wat u moet doen.

Tuincontrole.

Er is een tuincommissie, bestaande uit 3 leden. Deze overlegt met de tuincontroleurs en voert de taxatie van een over te dragen tuin uit.
Zowel de leden van de tuincommissie als de tuincontroleurs mogen op uw tuin komen, ook als u er niet bent. Natuurlijk mogen zij dat alleen doen voor hun functie, dus zo min mogelijk.
De tuincontroleurs helpen de tuincommissie met het toezien op veel van de zaken die hierboven zijn beschreven. Zij melden die (op dit moment in 3 rondes, altijd van tevoren aangekondigd in de nieuwsbrief) aan de tuincommissie. Als er aanleiding voor is, gaat het bestuur in overleg met de betreffende tuinier bij wie zich iets voordoet wat niet wenselijk is.
Uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar eigen manier kan tuinieren, maar dat we proberen te voorkomen dat er veel achterstallig onderhoud ontstaat. Dit laatste kan problemen geven voor de buren of voor een eventuele opvolger op de betreffende tuin.