Bestuur

Samenstelling bestuur Volkstuinvereniging Nieuw Leven
Voorzitter

Paul v.d. Pol 

(tuin 49)

Lid sinds 2013 en in 2016 gekozen in het bestuur.

tel: 06-81148631

E-mail: voorzitter@volkstuinnieuwleven.nl

 
Penningmeester

Jan van Ewijk 

(tuin 43)

Verzorgt de financiën bijna vanaf de oprichting van  de vereniging.

Organiseert de kaartavonden en is bij evenementen altijd te vinden achter de bar van het “Praathuis”

Tel. 0182 – 536490

E-mail: droeska@ewijk.net

 
Secretaris

Ria Verbeek 

(tuin 2)

Lid sinds 2011 en in 2018 gekozen in het bestuur.

Verzorgt de verslaglegging van de bestuurs- en ledenvergaderingen

Tel. 06 – 23541128

E-mail: secretaris@volkstuinnieuwleven.nl

 
 

Algemeen bestuurslid

Marianne Driehuijs 

(tuin 48)

Lid van de vereniging sinds 2011 en in 2013 gekozen in het bestuur

Contactpersoon voor de tuincommissie Tel: 06-20631304

E-mail: driehuijs54@gmail.com

 
Algemeen bestuurslid

Conny de Jong (tuin 4) 

(tuin 4)

Is al jaren lid van de vereniging en in 2017 gekozen in het bestuur Contactpersoon voor de ontspanningscommissie

Tel. 06-20022919

E-mail: connydejong-1964@hotmail.com