Aardlekschakelaar

Aardlekschakelaar op de tuin

Wat is en aardlekschakelaar?

Een aardlekschakelaar, ook wel verliesstroomschakelaar of differentiaalschakelaar genoemd, is een automatisch werkende schakelaar die een elektrische installatie spanningsloos maakt zodra een  lekstroom vanaf  30 mA optreedt.

Tevens zal deze schakelaar bij een stroomverbruik groter dan 16 A de installatie afschakelen.( 16 A is de waarde op de volkstuin)

Aardlekschakelaars komen in alle op het elektriciteitsnet aangesloten installaties voor. Het doel is bescherming te bieden tegen elektrocutie.

Een aardlekschakelaar meet de stroom die een installatie via de fase (de spanningvoerende draad) opneemt, en de hoeveelheid stroom die via de nul (de spanningsloze draad) terug komt.

Een eventuele verschilstroom zou door de veiligheidsaarde terug moeten lopen, maar bij niet-geaarde toestellen, of op een niet-geaarde wandcontactdoos aangesloten geaarde/ niet geaarde toestellen zou een isolatiedefect  bij aanraking een levensgevaarlijke stroomdoorgang door een lichaam van een mens of dier ten gevolge kunnen hebben.

Bij gebruik van beschadigde verlengsnoeren kan de gebruiker ook in aanraking komen met een beschadigde onder spanning staande draad.   De aardlek-beveiliging reageert hierop door de stroomtoevoer bij een dergelijk “lek” af te sluiten. Dit gebeurt zo snel (binnen enkele milliseconden) dat degene die het lek veroorzaakte( bijna helemaal niets voelt  maar constateert dat het apparaat niet meer werkt, de installatie is uit/afgeschakeld).

Samenvattend:

Als de hoeveelheid stroom die de elektrische installatie in gaat groter is dan de stroom die terug komt is er sprake van een lekstroom. Lekstroom treedt op als stroom via een aarding wegvloeit. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de ommanteling (behuizing) van een toestel  of  de snoerbeschadiging onder elektrische spanning komt te staan en iemand deze ommanteling dan aanraakt. Er zal dan een stroom vloeien door de persoon naar de aarde. Zodra de lekstroom de vastgestelde waarde  van 30mA overschrijdt schakelt de aardlekschakelaar af waardoor de elektrische installatie spanningsloos wordt.

In woningen geldt een waarde van  40 A als verbruik en 30 mA als lekstroom waarbij de aardlekschakelaar de stroom moet afschakelen.

 Let wel: de aardlekschakelaar biedt geen enkele bescherming voor situaties waarin een persoon contact maakt met zowel de nul- als de fasedraad;  dit kan dus zeker gebeuren wanneer U een beschadigd (verleng snoer) gebruikt ,   wanneer de stroom uit de fasedraad dan naar aarde weglekt  zal de schakelaar deze stroom onderbreken door de schakelaar uit de schakelen. Bij een snoer weet men nooit welke draad de fase is,want wanneer men de stekker ondersom  in de( wand /contactstop) steekt veranderen de draden van  functie !!

Testen van de  op de goede werking :

Op de buiten kant van de hier beschreven schakelaar , zit een klein vierkant knopje als U dat indrukt moet de schakelaar zich uitschakelen, doe dit 2 x per jaar ook bij U thuis.!!!terug komt is er sprake van een lekstroom. Lekstroom treedt op als stroom via een aarding wegvloeit. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de ommanteling (behuizing) van een toestel  of  de snoerbeschadiging onder elektrische spanning komt te staan en iemand deze ommanteling dan aanraakt. Er zal dan een stroom vloeien door de persoon naar de aarde. Zodra de lekstroom de vastgestelde waarde  van 30mA overschrijdt schakelt de aardlekschakelaar af waardoor de elektrische installatie spanningsloos wordt.

In woningen geldt een waarde van  40 A als verbruik en 30 mA als lekstroom waarbij de aardlekschakelaar de stroom moet afschakelen.

Op de buiten kant van de hier beschreven schakelaar , zit een klein vierkant knopje als U dat indrukt moet de schakelaar zich uitschakelen, doe dit 2 x per jaar ook bij U thuis.!!!

 

C.A. Verkerk

Tuin 69

Geef een reactie