Werkbeurten

De meest recente planningslijst werkbeurten kunt u vinden in de mededelingenkast.

Werkuren van 8.00 tot 11.00 uur, koffie van 7.50 tot 8.00 uur, pauze van 9.30 tot 9.50 uur.

Bij verhindering dient u dit uiterlijk DONDERDAG vóór 20.00 uur met een nieuwe datum en dit te melden bij:

A. Knijff (tuin 61), telefoon 06-11403754 of mailen naar leeuwknijff@hotmail.com