Werkbeurten

De meest recente planningslijst werkbeurten kunt u vinden in de mededelingenkast. Werkuren van 8.00 tot 11.00 uur, koffie van 7.50 tot 8.00 uur, pauze van 9.30 tot 9.50 uur. Bij verhindering dient u dit uiterlijk DONDERDAG vóór 20.00 uur met een nieuwe datum en dit te melden bij: E-mail werkurennieuwleven@gmail.com