Gezonder in de volkstuin

Gezonder in de volkstuin

Onlangs is wetenschappelijk de relatie onderzocht tussen groen en gezondheid op lokaal niveau, in het bijzonder bij volkstuinders.
De pakkende onderzoeksresultaten “volkstuinieren maakt gezond” zijn recentelijk gepubliceerd en hebben internationaal aandacht getrokken.
Dit onderzoek bevestigt wat ons gezonde verstand al aannam nl. dat volkstuinieren gezond is voor lijf en leden en je jong van geest houdt. Dit is een opsteker voor onze nimmer aflatende strijd voor behoud en uitbreiding van volkstuinen.
Het volksgezondheidsargument is altijd nog wat onderbelicht geweest mede vanwege het ontbreken van bewijzen uit wetenschappelijk onderzoek. De positieve gezondheidseffecten vormen een extra argument voor ruimte en rechtszekerheid voor de volkstuinen in verstedelijkte omgeving.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:
Stedelingen met een volkstuin – jong en oud – bewegen meer dan buurtgenoten zonder volkstuin.
84% van de mensen met een volkstuin voldoet naar eigen zeggen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (minimaal vijf dagen per week minstens een half uur matig intensief bewegen). In de controlegroep is dit percentage lager: 62% haalt de beweegnorm.
Een volkstuin heeft een positief effect op de gezondheid van ouderen.
Volkstuinders ouder dan 62 jaar gaan significant minder vaak naar de huisarts dan even oude buren zonder volkstuin.
Volkstuinders zijn significant meer tevreden met hun leven en voelen zich ook nog eens significant minder eenzaam dan even oude buren zonder volkstuin.
Oudere volkstuinders zijn vooral actieve tuinierders; jongere volkstuinders zoeken ontspanning en rust.

Door ALTERRA Wageningen, een kennisinstituut voor de groene leefomgeving, en NIVEL, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Geef een reactie