Bestuurs info

Bestuurs informatie

 

Vrijwilligersvergoedingen

Door de belastingdienst is een reglement opgesteld waaraan vrijwilligersvergoedingen zijn gebonden om aangifte te voorkomen. Door het  bestuur is besloten dat onze vereniging zich conformeert aan deze regeling. De penningmeester is belast met het toezicht hierop.

Door het bestuur en/of commissies kunnen (partner)leden en in voorkomend geval eventueel andere personen gevraagd worden vrijwilligers-werkzaamheden t.b.v. de vereniging te verrichten. Met deze werkzaamheden worden bedoeld  activiteiten ten gunste van de vereniging en waarvoor een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten kan worden gegeven.

  1. Alvorens met (partner)leden en/of anderen werkzaamheden overeen te komen dient een eventuele vergoedingsregeling ter fiattering aan de penningmeester te worden voorgelegd.
  2. Aan de vergoeding voor ‘de werkelijk gemaakte kosten’ zijn vanwege de belastingdienst restricties verbonden:
    1. Maximaal € 150 per maand èn maximaal € 1.500 per jaar;
    2. Bij een leeftijd van 23 jaar of ouder / onder 23 jaar geldt een vergoeding van respectievelijk maximaal € 4,50 /€ 2,50 per uur en de onder a. genoemde restrictie. Deze maximum bedragen gelden voor het totaal van de       vergoeding van de opgedragen werkzaamheden en de eventuele vergoeding voorde werkelijk gemaakte kosten[1].
  3. De vrijwilligersvergoedingen zijn onbelast en de vereniging behoeft geen opgave aan de belastingdienst te doen, noch een urenadministratie bij te houden binnen de bovenstaande normen.

[1] Bijv een vergoeding voor reiskosten, kopieerkosten e.d.

 

 

Één reactie op Bestuurs info

  1. Koos van de Wijngaard schreef:

    Planning werkuren 2019?

Geef een reactie