Informatie kandidaat-leden

                                                                        Baggeren

lege reAlgemene informatie en Huishoudelijk Reglement

Informatie aspirant-leden

Kleuren tuinhuizen

Veiligheid op de tuin

Bepalingen betreffende het tuinieren

Richtlijnen onderhoud tegelpaden

Verwilderde– en zwerfkatten op het complex

                                           

 

 

lege regel

Adres Vereniging:

v.t.v. Nieuw Leven,

Achterwillensebocht 1,

2805 KD Gouda,

 

Secretariaat:

Gedenklaan 40

2806 KL  Gouda

e-mail: secretaris@volkstuinnieuwleven.nl

IBAN: NL37 INGB 0001468225

lege regel

lege regel

Geef een reactie