Informatie kandidaat-leden

Algemene informatie voor kandidaat-leden

Versie 2019

Onze doelstelling

Wij zijn een volkstuinvereniging. Daarom willen wij het amateurtuinieren in de ruimste zin van het woord bevorderen.

Locatie

Ons volkstuinencomplex ligt aan de Achterwillensebocht in Gouda. De grond is eigendom van de gemeente Gouda. Onze vereniging huurt het complex van de gemeente. Op haar beurt geeft het bestuur elk van de ruim 100 tuinen in gebruik aan een (kandidaat-)lid. Als iemand een tuin accepteert, wordt hij of zij automatisch ook lid van onze vereniging.

Hoe word je kandidaat-lid

Om kandidaat-lid te worden, kunt u zich bij ons aanmelden via onze website. Wij vragen u daartoe het aanmeldformulier in te vullen en digitaal aan ons toe te sturen. Dat formulier zal dan binnenkomen bij onze secretaris. Zij zorgt er vervolgens voor dat u een intakegesprek krijgt met twee bestuursleden. Als dit gesprek voor beide partijen bevredigend verloopt, komt u op onze wachtlijst als kandidaat-lid. Jaarlijks betaalt u hiervoor een bijdrage van € 10,00. Op de wachtlijst staat bij elk kandidaat-lid vermeld of hij/zij een voorkeur heeft voor een grote of een kleinere tuin.

Soorten tuinen

Er zijn in ons complex 79 tuinen met daarop ook een tuinhuis. Een dergelijke tuin heeft altijd een oppervlak van 300m2. Een tuinhuis mag qua oppervlak niet groter zijn dan 24m2. Naast een tuinhuis, staat er op een tuin van 300m2 ook vaak een kas. Een kas mag geen groter oppervlak hebben dan 16m2.

Daarnaast is het ook mogelijk een schuurtje te plaatsen voor tuingereedschap en dergelijke.

Het schuurtje mag qua oppervlak niet groter zijn dan 4m2.

Als er op een tuin een tuinhuis staat, heeft die tuin ook een water- en elektra-aansluiting. Hiervoor betaalt het desbetreffende lid jaarlijks een vergoeding op basis van verbruik.

We hebben ook tuinen zonder tuinhuis. Deze tuinen kunnen de volgende afmetingen hebben: 300m2, 150m2 en ruim 100m2. Ook op deze tuinen is het mogelijk om een kas en/of een schuurtje te plaatsen.

Opstallen op een tuin en contributie

De opstallen op een tuin (tuinhuis, kas, schuurtje) zijn eigendom van het desbetreffende lid. Dit geldt ook voor de beplanting in de tuin. Als een tuin aan een lid in gebruik is gegeven, betaalt hij of zij jaarlijks een contributie aan de vereniging. De contributie voor een tuin van 300m2 bedraagt

€ 315,00 per jaar. De contributie voor een tuin van 150m2 bedraagt jaarlijks € 227,50 en die voor een tuin van ruim 100m2 bedraagt € 200,00 per jaar. De tuincontributie wordt jaarlijks aangepast.

Avvn

Onze vereniging is lid van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN). Hierdoor ontvangt elk tuinlid het informatieve tijdschrift ‘De Tuinliefhebber’.

Procedure overname tuin

Zodra er een tuin vrijkomt, zal onze voorzitter het kandidaat-lid benaderen dat het eerst in aanmerking komt voor een tuin. Als een tuin vrijkomt, worden de opstallen (huisje, kas en/of schuurtje) door de vereniging getaxeerd. Dit geldt ook voor de beplanting op de tuin.

Afhankelijk van de staat van onderhoud, kosten de opstallen op een tuin met huisje tussen de

€ 3.500,00 en € 10.000,00. Als er op een tuin geen huisje staat, blijven de kosten van de opstallen vaak beperkt tot ongeveer € 2.000,00.

Losse inboedel, zoals tuinmeubelen of tuingereedschap, worden niet door de vereniging getaxeerd. Hierover moet het kandidaat-lid zelf met het vertrekkende tuinlid afspraken maken.

Enkele extra kosten

Als een kandidaat-lid een tuin overneemt, vraagt de vereniging van hem/haar een borg van € 250,00.

Daarnaast betaalt het vertrekkende lid taxatiekosten ten bedrage van € 25,00 , terwijl het kandidaat-lid bij de overname van een tuin € 25,00 aan overdrachtskosten betaalt.

Daarnaast is het zo dat de vereniging gedurende drie maanden na overdracht van de tuin een bedrag van € 500,00 in depot houdt. Dit bedrag gaat (tijdelijk) af van de opbrengst van de tuin. Gedurende deze drie maanden kan het kandidaat-lid dat de tuin overneemt een beroep doen op (een deel van) voormelde € 500,00 als na de overdracht sprake blijkt te zijn van verborgen gebreken. Het bestuur neemt hierover een beslissing, na beide partijen (het vertrekkende tuinlid en het kandidaat-lid) te hebben gehoord. Als een tuinlid bij overname van zijn/haar tuin een borg heeft betaald, krijgt hij/zij die borg terug als dit tuinlid de tuin verlaat.

Commissies controleren het onderhoud

Wij verwachten van onze tuinleden dat zij hun tuin en de opstallen goed onderhouden. Dit geldt ook voor het tegelpad, de grasstrook en de sloot, voor zover deze grenzen aan de tuin van het betreffende lid.

Onze vereniging beschikt over een aantal commissies:

  • de tuincommissie;
  • de bouwcommissie;
  • de ontspanningscommissie;
  • de onderhoudscommissie.

De tuincommissie en de bouwcommissie controleren op gezette tijden de staat van onderhoud van de tuinen en de opstallen. Elders op deze website staat vermeld wie er in de diverse commissies zitten.

Werkuren

Ook verwachten wij van onze tuinleden dat zij zich viermaal per jaar op een zaterdagochtend van 08.00 uur tot 11.00 uur beschikbaar stellen voor algemene onderhoudswerkzaamheden in ons volkstuinencomplex. Er zijn immers in het complex ook publieke gedeelten die onderhoud nodig hebben. De onderhoudscommissie coördineert deze werkzaamheden. Op deze website treft u ook een zogeheten werkrooster aan voor deze onderhoudswerkzaamheden (werkuren).

Wachtlijst

Sinds het voorjaar van 2020 ontvangen wij erg veel aanmeldingen. U kunt zich nog steeds aanmelden. Wij nodigen echter geen mensen uit voor een kennismakingsgesprek waarna de definitieve inschrijving plaats vindt. Er is een wachtlijst die nu op 40 mensen komt te staan; daarom stoppen wij voorlopig met inschrijven.

De wachttijd bedraagt op dit moment meerdere jaren, zeker voor kandidaat-leden die een voorkeur hebben voor een tuin met tuinhuis.

Als u een tuin zonder tuinhuis heeft geaccepteerd, kunt u in principe niet eerder dan na drie jaar overstappen naar een tuin met tuinhuis.

Huishoudelijk reglement

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons huishoudelijk reglement, elders op deze website.

Het bestuur van de volkstuinvereniging Nieuw Leven

                                           

 

 

leg

lege regel

lege regel

7 Responses to Informatie kandidaat-leden

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.