Algemene informatie en mededelingen (pdf)

 

Algemene informatie en mededelingen

Statuten VTV Nieuw Leven

Huishoudelijk Regl. nov 2012

        Algemene informatie en mededelingen dec 13

lege regel 

Adres Vereniging:

v.t.v. Nieuw Leven,

Achterwillensebocht 1,

2805 KD Gouda

 lege regel

Secretariaat:

Gedenklaan 40

2806 KL Gouda

e-mail: secretaris@volkstuinnieuwleven.nl

IBAN: NL37 INGB 0001468225

 lege regel

lege regel

Geef een reactie